Future me

Future me

Internet servis koji može biti interesantan i koristan. Radi se o jednostavnoj Web aplikaciji koja na odabrani datum šalje e-mail poruku na željenu adresu. To znači da možete poslati poruku sebi u 2060. godinu (trenutni maksimum na sajtu) te onda pročitati kakva su vam bila razmišljanja te davne 2010. godine, pod uslovom da još uvek koristite istu adresu i da servis još uvek postoji. Pored toga, moguće je pročitati pisma drugih koji su želeli da njihove poruke budu javne. Takođe, ova lokacija može poslužiti i kao podsetnik za neki bitan događaj ili datum.

Adresa: www.futureme.org

Leave a Comment