Dr. Pic

Aplikacije na Internetu postaju sve kvalitetnije i mnogobrojnije, pa se nameće mišljenje da jednog dana mogu potpuno odmeniti obične.

Još jedan od primera koji to potvrđuje je Dr. Pic, web aplikacija za obradu fotografija. Nakon uploada ili odabira sa Weba, fotografiji je moguće dodati okvir, podesiti joj osvetljenje, dodati tekst i uraditi još mnogo toga praktičnog. Nakon završetka obrade slika se može preuzeti u nekoliko različitih formata.

Dr. Pic nije „svemoguća” alatka poput Photoshopa, ali sigurno može da posluži, makar za prvu pomoć.

Adresa: http://drpic.com