When to tweet?

When to tweet? Kako bi se privukla veća pažnja porukama na Twitteru neophodno je, između ostalog, da poruka bude objavljena u pravo vreme. Preciznije rečeno, u momentu kad se najviše korisnika koji vas prate nalazi na Mreži. When to tweet je web servis koji, prema rečima njegovih kreatora, analizira poruke onih koji prate (jer su …