Safari 5

Nedavno objavljeni Safari 5 još više je zaoštrio borbu na polju pretraživača sa dva velika unapređenja: unapređenje performansi u odnosu na Chrome pretraživač koji je najpoznatiji po svojoj brzini i veoma korisnim Safari Reader-om koji u velikoj meri olakšava čitanje Web članaka koji se prostiru na veći broj Web strana. Safari 5 takođe ima i …

Safari 4 za Windows

Šta je to što želite od internet pretraživača? Brzinu prikazivanja stranica, odličan interfejs ili mnoštvo inovativnih karakteristika. Safari zadovoljava sve ove zahteve. Većina PC korisnika zna za ovaj pretraživač kao pretraživač namenjen samo Mac računarima, ali postoji i Windows verzija. Trenutno je aktuelna verzija 4 koja je dovoljno dobra da možda počnete da razmišljate o …