Panda form

Panda je specijalizovana isključivo za izradu formulara. Panda form predstavlja još jednu web aplikaciju za kreiranje sajta bez velikog znanja HTML-a ili nekog drugog programskog jezika. Međutim, za razliku od drugih, Panda je specijalizovana isključivo za izradu formulara koje će popunjavati korisnici sajta. Među elementima koje je moguće postaviti nalaze se svi elementi web forme …