Future me

Future me Internet servis koji može biti interesantan i koristan. Radi se o jednostavnoj Web aplikaciji koja na odabrani datum šalje e-mail poruku na željenu adresu. To znači da možete poslati poruku sebi u 2060. godinu (trenutni maksimum na sajtu) te onda pročitati kakva su vam bila razmišljanja te davne 2010. godine, pod uslovom da …