Pet novih Google alata

Google Labs je deo Google-a rezervisan za aplikacije i alate koji još uvek nisu u potpunosti spremni za masovnu upotrebu. U okviru ove sekcije svi alati dostupni su da se mogu isprobati pri čemu korisnici mogu ostaviti svoje mišljenje o onome što su isprobali. Trenutno se u okviru ove sekcije može pronaći pet novih alata …