Vreme za eliminisanje Windowsa XP

Većina organizacija bi trebala da počne da sprovodi planove za eliminisanje Windows-a XP i da prebaci svoje radnike da koriste Windows 7, savetuje kompanija Gartner. Oko 80% Gartner klijenata je preskočilo Windows Vista-u i oslanja se uglavnom na stari Windows XP. Windows-a 8 nema na vidiku i većina organizacija bi trebala da počne testiranje i planiranje implementacije Windows-a 7 ove godine. Microsoft je produžio podršku za Windws XP do aprila 2014 godine, dajući poslovnim korisnicima duži vremenski period da pređu na novi operativni sistem. Međutim, od 2012 godine novije verzije većine aplikacija jednostavno neće podržavati Windows XP.

Leave a Comment