Raste upotreba Chroma

Google Chrome je pretraživač čiji procenat korišćenja raste najbrže na tržištu, govore najnoviji podaci kompanije Net applications. Udeo Chrome pretraživača je porastao na 3.6% u oktobru sa 3.4% koliko je iznosio u septembru. Najveći gubitnik je Internet Explorer čiji udeo je opao sa 65.7% na 64.6%. Mozilla Firefox je zabeležio porast od 0.3% i sada može da računa na 24.1% dok je udeo Safari-ja porastao sa 4.2% na 4.4%. Opera je ostala na 2.2% u odnosu na prethodni mesec. Net Applications za svoje ispitivanje koristi globalnu mrežu sa oko 40.000 internet stanica za nadgledanje za generisanje ovih podataka koji predstavljaju ogroman broj internet korisnika.