putShare.com – online arhiviranje datoteka


www.putshare.com je novi domaći servis za online arhiviranje velikih količina podataka koji  je predviđen za domaće i strano tržište

Pomoću servisa one-click hosting datoteka, korisnici će biti u mogućnosti da arhiviraju velike količine datoteka u par koraka i da ih čine dostupnim bilo gde u svetu, jednostavno slanjem linka ka odgovarajućoj datoteci (porodici, prijateljima, poslovnim partnerima).

logo putShare.com – novi servis za online arhiviranje datoteka

Link za download biće poznat isključivo osobi koja je postavila određenu datoteku, tako da ukoliko ta osoba sama ne objavi link, taj link neće biti nigde drugde dostupan. Imajući tu činjenicu u vidu jasno je da su sve datoteke bezbedno arhivirane, i bez većih mera zaštita, npr. lozinkom.

Servis je u nekim, određenim obimima sadržaja besplatan, na primer do 1000Mb večline datoteke, tzv. Free acccount, dok plaćeni Premium nalozi nemaju nikakvih ograničenja u tom pogledu.

putShare.com team – je grupa mladih motivisanih ljudi koji se svakog dana trude da učine da datoteke korisnika budu dostupne gde god da se nalazite u svetu. Svi korisnici koji pri registraciji na putShare.com ukucaju coupon codecoupon30“ dobiće 30 dana test Premium naloga.