Mape uma- Kako učiti

Početak juna je vreme kada se mozgići vrednih školaraca i studenata suočavaju s najvećim izazovom u godini – periodom zaključivanja ocena i najvažnijim ispitnim rokom. Upravo tada, često se dešava da pred naletom desetina i desetina stranica koje treba u kratkom roku uzidati u „pamet” siva masa otkaže poslušnost. Šta tada činiti?

http://img.youtube.com/vi/-K2fVtRgk6Q/0.jpg

Engleski psiholog Toni Buzan, koji je svoju karijeru posvetio izučavanju tehnika brzog učenja, najpoznatiji je „guru” mnemotehnike i brzog čitanja, vlasnik najvišeg IQ skora u domenu kreativne inteligencije i autor čuvene škole učenja pomoću mapa (mind mapping). Ovaj sistem za olakšano i ubrzano pamćenje novih informacija zasnovan je na kreiranju mentalne analogije korišćenjem slova, brojeva, boja, linija i crteža, odnosno logičkom povezivanju pojmova i kreativnoj organizaciji misli koje nam pomaže da bolje iskoristimo moći svog mozga (prema Buzanu, ljudi koriste samo jedan odsto intelektualnih sposobnosti kojima raspolažu). U svojoj knjizi „Mape uma” Buzan navodi da ovakvo mapiranje pomaže boljem razmišljanju, pripremanju predavanja i prezentacija, hvatanju i pravljenju beležaka, planiranju, donošenju odluka, rešavanju problema i, naročito, pamćenju i učenju na svim nivoima.

Pored pomenute knjige, na našem tržištu odnedavno se može naći i multimedijalna prezentacija obrazovnog centra Memento, koja predstavlja i objašnjava neke elemente tehnike mapiranja uma (primenu tzv. emocionalne memorije i asocijativnog razmišljanja koje je najpribližnije prirodnom načinu razmišljanja), kao i njenu konkretnu primenu u učenju. Potencijali emocionalne memorije, koja uključuje centre za kreativnost, boje, asocijacije, interpretaciju trodimenzionalnosti, umnogome olakšavaju proces učenja, o čemu najbolje svedoči prezentacija Kako učiti koja je i sama napravljena u obliku mapa uma – počinje glavnom mapom koja se kasnije grana na druge mape, odnosno na druge oblasti. Prvi deo prezentacije predstavlja uvod koji objašnjava razliku između tradicionalnog sistema učenja i učenja pomoću mapa; drugi deo slušaocu približava suštinu i način primene sistema, a u trećem se izlažu konkretnu primeri za primenu ove tehnike u spremanju ispita. Cilj ovog kratkog kursa jeste da korisniku predoči sve prednosti mapiranja kao tehnike za efikasno pamćenje, ali i organizuju beležaka – sve što je potrebno za brzo spremanje ispita i kontrolnih zadataka.

Tehnički profil prezentacije nije baš za pohvalu. To što je kompletan program urađen u Flashu ne bi bio hendikep da su iskorišćene sve njegove mogućnosti, da postoji barem nekakva interaktivnost ili barem dopunski sadržaj u vidu testova. Ovako, sve se svodi na prosto preslušavanje teksta naratora koji se ne može prekidati niti premotavati. Iako ove opcije možda nisu u skladu s teorijom mapiranja uma, u jednoj multimedijalnoj prezentaciji one su neophodne.

www.kakouciti.com

Leave a Comment