Google Chrome 4.0.220.1

Google je pre nekoliko dana preko svog Dev kanala isporučio još jednu verziju Chrome pretraživača. Ovoga puta u pitanju je build 4.0.220.1. Novo izdanje donosi uklanjanje „Remove item“ karakteristike iz kontekstualnog menija za preuzimanje. Kada su u pitanju specifične verzije, Windows verzija donosi to što je matični klijent sada ugrađen u prikazivač ali onemogućen po podrazumevanom podešavanju. Po pitanju ekstenzija, teme i ekstenzije se sada instaliraju ukoliko imate „Ask for destination“ opciju podešenu u opcijama preuzimanja dok su određene ekstenzije uključene i za Linux.