Camtasia Studio 6.0.2

Profesionalni alat za grebovanje ekrana

Video greberi ekrana danas nisu retki i sve češće smo u prilici da se sretnemo sa rezultatima njihovog rada. Uostalom, sve popularniji video tutorijali, video prezentacije, pa čak i prikazi softvera u specijalizovanim IT emisijama koje možete videti na TV-u napravljeni su uz pomoć nekog od ovih programa. U stvari, slobodno možemo da kažemo da je većina ovih stvari napravljena upravo programom koji ćemo vam sada predstaviti.

Camtasia Studio, iako predstavlja jedan od najskupljih programa u svojoj klasi, opravdava svoju cenu u svakom pogledu. Radi se o čitavom paketu alata, od kojih je glavni Camtasia Studio (po kom je i ceo paket dobio ime), a tu su još Camtasia Recorder, Camtasia MenuMaker, Camtasia Theater i Camtasia Player. Proces kreiranja video zapisa od sadržaja koji je „ukraden” sa ekrana počinje rekorderom. Kao i većina sličnih alata, on dozvoljava da se definiše površina na ekranu koja će se uzeti kao osnova za preuzimanje informacija za video zapis. Ovo je prvi i najvažniji deo programa. Razlog za ovu tvrdnju leži u tome što se ovde pravi „sirovi” video materijal za dalju obradu i u najvećoj meri od njegovog kvaliteta zavisi i kvalitet obrađenog materijala. Mnogi konkurentski programi su na ovom koraku pali na testu. Autor ovog teksta do sada je probao i koristio najmanje deset sličnih programa i nijedan od njih nije u potpunosti zadovoljio njegove potrebe: ili se dešavalo da ti programi ne mogu da izvuku full color video, ili da ne mogu da naprave dovoljan broj frejmova u sekundi (ili čak oboje). Camtasia Studio je po ovom pitanju najbolje odrađen program ili, da kažemo, najbolje optimizovan. Bez ikakvog problema pravi video zapise u 24-bitnoj paleti boja. Za to je najzaslužniji TechSmith Screen Capture Codec (TSCC), loseless kodek napravljen od strane iste komanije koja je napravila i ovaj program. U osnovnim setovanjima broj frejmova u sekundi je postavljen na 15, mada se to lako može povećati. Ovde ipak naglašavamo to da je maksimalan broj boja i frejmova direktno zavistan od snage vašeg računara, ali možemo da kažemo i to da na istoj konfiguraciji daje bolje rezultate od konkurencije. Još jedna specifičnost koju nismo viđali kod drugih programa jeste mogućnost grebovanja sadržaja koji prikazuje web kamera.

Snimljeni video materijal može da se pogleda u preview prozoru, a ako je to približno onome što ste želeli da snimite, na raspolaganju su vam dve opcije – prelazak u video editor, u kojem možete da izvršite dodatna podešavanja, ili direktan prelazak na kreiranje finalnog video zapisa. Video editor (Camtasia Studio) predstavlja, rekli bismo, gotovo profesionalan alat za nelinearnu montažu video zapisa. Po svom izgledu najviše nas je podsetio na Corel VideoStudio. Početni video zapis ovde može da se „secka” na više delova, mogu da se izbacuju suvišni delovi, da se kreiraju tranzicioni efekti između sekvenci, dodaju audio komponente itd.

Kada se konačno sve pripremi kako treba, može da se pređe na finalni deo produkcije. Ovde se bira izlazni format video zapisa, pri čemu postoji desetak predefinisanih varijanti (CD, DVD ili HD kvalitet, video pripremljen za kućnu reprodukciju ili za Web itd.), što naravno ne znači da je zabranjeno da sami odaberete potpuno drugačija podešavanja. Posle potvrde odabranih parametara, program kreće sa generisanjem video zapisa. Osim snimanja na lokalni disk, Camtasia Studio nudi i upload kreiranog video materijala na sajt Screencast.com, koji predstavlja neku vrstu hosting platforme za pregled i razmenu video dokumenata napravljenih u ovom programu. Da pomenemo još i Camtasia PowerPoint Add-in, koji znatno olakšava ubacivanje video materijala u PowerPoint prezentacije.

Ukoliko ste planirali da se video dokument distribuira na CD-u ili preko Weba, možete da napravite i jednostavan meni korišćenjem alata koji se zove Camtasia MenuMaker. Na raspolaganju je i nešto kompleksnija i interaktivnija verzija menija, koju je moguće kreirati uz pomoć aplikacije Camtasia Theater. Konačno, tu je i video plejer (Camtasia Player) za pregled video materijala napravljenog pomoću Camtasia Studija.

Najbolja osobina ovog programa jeste to što uspeva da generiše video zapise praktično bez gubitka kvaliteta. Ako gubitaka i ima, oni su dobro sakriveni i ne bodu oči prilikom pregleda video zapisa. Osim toga, za razliku od većine sličnih programa, radi se o samodovoljnom alatu, koji u potpunosti pokriva celokupan proces video produkcije.

Potrebno:
Windows
Veličina:
43,2 MB (trial), 76 MB na HD-u
Cena:
299 dolara, proba 30 dana
Adresa:
www.techsmith.com/camtasia.asp

One Comment

  1. Camtasia Studio. Camtasia Studio je aplikacija koja omogucava snimanje i uredivanje video sadrzaja, te razmjenu istog sa prijateljima sirom svijeta.

Leave a Comment