Camino 2.0

Camino – Gecko bazirani pretraživač sa matičnim Cocoa interfejsom i Mac OS X integracijom – konačno se pojavio u vidu zvaničnog 2.0 izdanja. Pretraživač koristi noviju verziju Mozilla Gecko engine-a za renderovanje (kao onaj koji se koristi u Firefox-u) zajedno sa unapređenim tabovima i unapređenim sigurnosnim karakteristikama. Međutim, Camino i dalje zaostaje kada je u pitanju Firefox i podrška za Web fontove i unapređene HTML5 karakteristike kao što su video i offline skladištenje. Camino 2.0 verziju karakteriše veliki broj novih karakteristika u odnosu na 1.x seriju koja je najčešće bila u režimu održavanja u toku poslednjih nekoliko godina.

http://nanetu.rs/Browser.html

Leave a Comment