Moda kao stil života

Sve do XX veka NORME ponašanja i odevanja nametalo je imovinsko stanje. Danas se mešaju stilovi, pravila nema, a moda je odavno prestala da bude despotska − postala je odraz ličnog IDENTITETA

Pre jedva stotinak godina  široka definicija stila – poseban način izražavanja misli i osećanja svojstven svakoj individui, kao i nečiji način oblačenja i ponašanja – bila je potpuno neprepoznatljiva. Društveni status strogo je određivao stil života ljudi, pa samim tim i način na koji su se oblačili, kakav su socijalni život vodili, šta su i kako jeli, kako su govorili. Međutim, moderno doba izmrvilo je „kastinski” sistem i na scenu dovelo neverovatno veliku mogućnost izbora u kojima je čovek morao da se snađe i sam pronađe svoju suštinu, svoje mesto u svetu. Francuski filozof Michel Foucault tvrdi da zadatak svakog postmodernog čoveka nije da pronađe sebe, već da izmisli sebe. Ostvarivanje ovog koncepta, to jest stvaranje ličnog identiteta, Foucault vidi u izgradnji stila života. To je danas prilično jednostavno ostvarljiv ideal jer živimo u „civilizaciji želje”, onoj koja se ubrzano razvija od sredine 20. veka, od onog trenutka u kojem su politički prioriteti kapitulirali pred hedonizmom, gde je čitavo društvo ujedinjeno u nameri da razvija i zadovoljava čovekovu potrebu za konzumacijom svega i svačega. Kao posledica potrošačkog društva javlja se totalni individualizam, hiperindividualizam čiji se identitet ispoljava upravo u različitim stilovima koje neko u određenom trenutku svog života bira kao modus svog ispoljavanja. Nekada je norme ponašanja i odevanja nametalo bogatstvo. Danas se mešaju stilovi, pravila nema. Moda je odavno prestala da bude despotska, postala je odraz ličnog identiteta i životnog stila.