Više korisnika brzog interneta

Procenat sporijih modemskih korisnika interneta u Srbiji opao je na 29,3 odsto sa prošlogodišnjih 51 odsto i prvi put je manji od procenta korisnika brzog interneta.

U izveštaju Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji navodi se da je procenat korisnika ADSL interneta 2009. godine povećan na 39,5 odsto za prošlogodišnjih 24,4 procenta. Internetu preko kablovskog priključka pristupa 23,4 odsto korisnika, a preko mobilnog telefona 18 odsto. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Dragan Vukmirović rekao je na predstavljanju tog izveštaja, koje je urađeno po metodologiji evropskog statističkog zavoda „Eurostat“, da ekonomska kriza nije uticala na povećanje rasprostranjenosti računara i interneta u srpskim domaćinstvima.
Kako je naveo, 46,8 odsto domaćinstava ima računar, što znači da je ostvaren isti rast kao i 2008. godine, kada je računar imalo 40,8 odsto domaćinstava, dok je procenat domaćinstava koja imaju Internet priključak povećan na 36,7 odsto sa 33,2 procenta.
Vukmirović je istakao da je loš pokazatelj činjenica da postoji veliki jaz između seoskog i gradskog stanovništva po pitanju opremljenosti internetom i kompjuterima.
Internet priključak ove godine ima 46,9 odsto gradskih domaćinstava i 22 odsto seoskih domaćinstava, dok računar ima 56 odsto gradskih i 33,6 odsto seoskih domaćinstava, kazao je on.
Vukmirović je rekao da su domaćinstva sa prihodima većim od 600 evra opremljenija internetom i računarima od domaćinstava sa nižim primanjima, ali da je zabeleženo povećanje rasprostranjenosti informatičke opreme i u kategoriji domaćinstava koja raspolažu sa manje od 300 evra mesečno.
Kako se navodi u izveštaju, 17,9 odsto domaćinstava sa primanjima nižim od 300 evra ima internet priključak, a 28,8 odsto ima računar.
Vukmirović je ocenio da svi građani, osim onih koji su ispod linije siromaštva, imaju mogućnost da nabave kompjuter i internet i da se informatički opismene.
On je kazao da u Srbiji 22,9 odsto domaćinstava ima brzi širokopojasni pristup internetu, dok je prošle godine taj procenat bio oko 16 procenata.
Broj građana koji svaki dan koriste internet povećan je ove godine za 200.000 na 1,45 miliona, a broj korisnika koji internet koriste najmanje jednom u tri meseca povećan je isto za 200.000 na 2,2 miliona, navodi se u izveštaju.
U Srbiji 98,6 odsto domaćinstava ima televizor, 80,1 odsto mobilni telefon, 41,9 odsto kablovsku televiziju, a 9,3 procenata laptop, pokazalo je istraživanje Republičkog zavoda za statistiku koje je sprovedeno u maju ove godine.