Trendovi za tablete u 2014. godini

tablet

Windows će lagano početi da beleži porast udela, dok Android i iOS tableti u toku godine početi da beleže gubitak tržišnog udela, smatra IDC. Pretpostavka je da će tržišni udeo Android-a opasti u toku ove godine na 60.7%, sa 60.8%, koliko je zabeleženo u toku 2013, dok se od iOS očekuje da zabeleži pad na 33.1, sa 35%,. Sa druge strane, očekuje se da će Windows poveća udeo na 5.7 sa 3.2%. Trendovi koji će takođe započeti ove godine jesu usporavanje popularnosti tablet računara sa ekranima manjim od 8“ i povećanje isporuke tablet računara u edukativne svrhe i velikim poslovnim segmentima.

Leave a Comment