Najčešće Facebook prevare

Imajući u vidu da popularnost Facebook-a sve više raste, tako raste i broj prevara koje ga prate. Bitdefender je nedavno objavio listu najčešćih prevara sa kojima se korisnici Facebook-a susreću. Na prvom mestu je prevara u okviru koje korisnici misle da mogu da vide ko im gleda profil, drugo mesto zauzima prevara da je moguće promeniti boju Facebook-a, treća se odnosi na pristup privatnim sadržajima različitih umetnika, a zatim slede i prevare u okviru kojih se korisnicima obećavaju besplatne stvari. Naravno, nudi se i opcija da proverite da li vas je neki prijatelj izbrisao, ali je prevara da možete videti ko vam gleda profil najčešća ali i najuspešnija.

Leave a Comment