Google enkripcija na Gmail servisu

Google ojačava enkripciju na Gmail servisu i drugim servisima tako da poruke koje su uskladištene danas ne mogu biti lako dešifrovane kasnije od strane brzih računara korišćenjem metoda grube sile. Kompanija je omogućila ono što se naziva „Forward Secrecy“ po podrazumevanom podešavanju, naglašeno je u zvaničnom postu Adam Langley-a, člana Google sigurnosnog tima. Kompanija Google u značajnoj meri forsira izdavanje opcija enkripcije za svoje korisnike, počevši od Gmail opcije koja je obezbeđena u toku jula meseca 2008. godine, preko SSL po podrazumevanom podešavanju u okviru Gmail-a u januaru ove godine, do SSL za pretragu koja je obezbeđena u toku oktobra meseca.
Izvor  cnet.com

Leave a Comment