Google Squared „pametnije pretraživanje“- pušteno u probni rad


Google je u  junu  uključio funkciju Google Squared i omogućio javnosti da isproba njegov pokušaj da rezultate pretraživanja prikaže u obliku tabele, odnosno “na kvadrat”. Google Squared je prvi put prikazan u maju.

Leave a Comment