Google predstavio sigurnosni dodatak za Webmaster Tools

Google Webmaster Tools API

Google Webmaster Tools

Ovaj sigurnosni dodatak je još u eksperimentalnoj fazi, ali je dostupan za korišćenje. Google je dosad pri automatskom pretraživanju stranica u potrazi za malicioznim kodom izveštavao vlasnike web lokacija e-mailom ukoliko je pronađen dro stranice koji je sumnjiv.

Dotični izveštaji nisu ulazili u detalje o tome što je tačno nađeno, niti kako su time zahvaćeni korisnici web stranica. Nova opcija pruža mogućnost da se u alatu Google Webmaster Tools odabere opcija “Malware details” čime se omogućava uvid u detaljnije informacije vezane za incident.

Tako je između ostalog moguće naći spisak svih zaraženih stranica, kao i primer malicioznog sadržaja tj. koda. Google tvrdi da je alat sposoban da prepozna maliciozni kod u velikoj većini slučajeva, čak i onda kad je on maskiran na različite načine.

Budući da se radi tek o eksperimentalnoj fazi, Google navodi da alat ne pruža potpunu zaštitu, već ga treba uzeti kao početnu tačku u analizi sigurnosti web sajtova.