Plurk

Kada se priča o mikroblogu, uglavnom se misli na Twitter, ali pored njega postoji još mnogo sajtova slične namene. Jedan od interesantnijih je Plurk koji, za razliku od većine, poruke korisnika slaže u horizontalnom nizu koji predstavlja vremensku liniju. Pored toga, raspolaže sa mnogo više funkcija od Twittera, a ima čak i neke mogućnosti društvene mreže. Štaviše, postoji i mogućnost povezivanja Plurka sa sličnim, kao i sa drugim popularnim lokacijama (Yahoo, Facebook itd.). Iako nije doživeo veliku popularnost, predstavlja veoma dobru alternativu.

Adresa: www.plurk.com

Leave a Comment