Google 3D Graphics Driver Project

Google je pokrenuo novi projekat za Chrome koji će omogućiti da se na pretraživaču pokrene veći opseg 3D grafičkih sadržaja bez preuzimanja dodatnih drivera. Open source projekat, nazvan ANGLE (Almost Native Graphics Layer Engine) omogućava pokretanje WebGL sadržaja na Windows računarima, navodi menadžer proizvoda Chrome pretraživača Henry Bridge. WebGL je Web standard koji je još …