Safari 5

Nedavno objavljeni Safari 5 još više je zaoštrio borbu na polju pretraživača sa dva velika unapređenja: unapređenje performansi u odnosu na Chrome pretraživač koji je najpoznatiji po svojoj brzini i veoma korisnim Safari Reader-om koji u velikoj meri olakšava čitanje Web članaka koji se prostiru na veći broj Web strana. Safari 5 takođe ima i veliki broj novih karakteristika među kojima su ekstenzije kao i bolja HTML 5 podrška. Nedavno je završen i veliki broj testova u okviru kojih su dobijeni rezultati kad je u pitanju brzina rada pretraživača pa su tako, prema ovim rezultatima, Safari 5 i Chrome izjednačeni.

One Comment

  1. Iako to nije zvanično potvrđeno u toku održavanja WWDC događaja, kompanija Apple je objavila update-ovanu verziju njihovog Safari Web pretraživača za Mac OS X 10.5.8 i 10.6.2 ili novije verzije, kao i za Windows XP SP2 ili novije verzije, Vista i Windows 7 operativni sistem. Uz novo izdanje kompanija Apple je obezbedila i zakrpe za nekoliko sigurnosnih slabih tačaka, unapređene su performanse a predstavljen je i veliki broj karakteristika koje zajedno imaju potencijal da Safari dovedu u istu liniju sa Chrome i Firefox pretraživačem u smislu suštinskih karakteristika i performansi.

Leave a Comment